<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling

Kære medlem

Du inviteres hermed til Hjerteforeningen Koldings generalforsamling

Onsdag den 5. februar 2020 kl. 19.00-20.00

I Sundhedscenter Kolding (multisalen), Sygehusvej 6, 6000 Kolding

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
   • Bestyrelsens foreslår: Jacob Hedelund
  2. Bestyrelsens beretning
   • Ved bestyrelsesformand, Simone Danielsen
  3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
   • Ved bestyrelsens kasserer, Charlotte B. Sørensen 
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen
   • På valg er følgende:
    • Bestyrelsesmedlem, Jette M. Hulgaard (ønsker genvalg)
    • Bestyrelsesmedlem, Inge-Marie B. Rasmussen (ønsker genvalg)
    • Morten Refsgaard (genopstiller ikke)
   • Opstillede kandidater
    • Jette M. Hulgaard
    • Inge-Marie B. Rasmussen
    • Anna D. Knudsen
  6. Evt.

Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen sendes til bestyrelsens formand, Simone Danielsen på kolding@hjerteforeningen.dk senest onsdag d. 29. januar 2020. 

Tilmelding foregår ved at skrive til kolding@hjerteforeningen.dk senest mandag d. 3. februar 2020. 

Praktiske oplysninger

Sted
Sundhedscenter Kolding (Multisalen), Sygehusvej 6, 6000 Kolding
Kontaktperson
Simone Danielsen, formand, Hjerteforeningen Kolding
kolding@hjerteforeningen.dk
27 59 04 59